Ovumia logo

Jos sinulla olisi mahdollisuus toteuttaa jonkun unelma, tekisitkö sen? Lahjoitetut munasolut voivat olla lapsettomuushoidoissa olevalle se viimeinen mahdollisuus saada kauan toivottu lapsi.

Luovuttajia etsitään todelliseen tarpeeseen

Suomessa tehdään vuosittain yli 700 hoitoa lahjoitetuilla munasoluilla, mutta tarvetta enemmälle on: hoitoja rajoittaa pula lahjoitetuista munasoluista. Lahjoitetuilla munasoluilla tehtyjen hoitojen tulokset ovat hyviä, sillä yli 80% lahjoitetun munasolun saaneista pariskunnista saa toivomansa lapsen. Me tarjoamme luovuttajalle kaiken tuen sekä alan edelläkävijän osaamisen ja huolenpidon.

Näytä lisää

Luovuttaja ei saa suomalaisen hedelmöityshoitolain mukaan varsinaista palkkiota luovutuksesta, mutta klinikkapäivien matkat ja ansionmenetykset korvataan Kelan ohjeiston mukaisesti, lisäksi munasolujen keräyspäivältä saa 250 € epämukavuuskorvauksen. Kaikki prosessiin kuuluva neuvonta, tutkimukset ja vastaanottokäynnit ovat luonnollisesti ilmaisia. Lahjoittaja saa myös kaikki prosessin aikana otetut testitulokset ja lisääntymisterveyttään koskevat tiedot itselleen.

Mitä luovuttaminen tarkoittaa?

Koko luovutusprosessi alusta loppuun kestää suurin piirtein hieman yli yhden kuukautiskierron mittaisen ajan. Haluamme pitää luovuttajistamme hyvää huolta ja tämän vuoksi jokainen munasolujenluovuttaja saa oman henkilökohtaisen kätilön, joka huolehtii luovuttajan hyvinvoinnista ja on tämän tukena koko luovutusprosessin ajan.

Näytä lisää

Jokaisen luovuttajan terveydentila ja soveltuvuus luovuttajaksi selvitetään laboratoriokokein ja lääkärikäynnin avulla. Munasolujen kypsytys tapahtuu 10 päivä jaksolla, jolloin luovuttaja pistää itse itseensä hormonipistoksia, ja käy klinikalla ultraäänitutkimuksessa. Munasolut kerätään klinikalla tähystyksellä paikallispuudutuksessa, ja toimenpiteen jälkeen pääsee usein nopeasti kotiin.

Ovumian klinikoilla meillä on käytössä hyvä kivunlievitys ja teemme kaikkemme, jotta munasolujenkeräys olisi lahjoittajalle mahdollisimman kivuton ja miellyttävä kokemus.

Tarvittaessa järjestetään vielä jälkitarkastus.

Sovellunko luovuttajaksi?

Kyllä sovellut, jos olet terve 20–35 -vuotias, eikä lähisuvussasi ole periytyviä sairauksia. Haluat auttaa ja antaa mahdollisuuden omaan lapseen tuntemattomalle vastaanottajalle. Kartoitamme aluksi yhdessä tarkkaan terveydentilasi ja mahdolliset luovutuksen esteet.

Testaa, voisitko soveltua luovuttajaksi

Tällä testillä voit selvittää, sopisitko munasolujen luovuttajaksi. Testi on suuntaa antava, ja lopullisen päätöksen soveltuvuudesta tekee aina hoitohenkilökuntamme luovuttajan haastattelun perusteella.

Tee testi

Usein kysytyt kysymykset

Liittyykö luovutukseen riskejä?

Suurimmalla osalla naisista munasolujen kypsyttäminen ja keräys sujuvat ongelmitta. Hoitava lääkäri arvioi jokaisen lahjoittajaksi haluavan kohdalla, onko juuri hänen mahdollista ja järkevää luovuttaa munasoluja. Lahjoittajiksi hyväksytään vain ne naiset, joille munasolujen luovuttamisen ei katsota aiheuttavan terveyshaittoja.

Näytä lisää

Pieni osa naisista saa hormonihoitoon liittyen lieviä sivuvaikutuksia. Munasolukeräykseen liittyy vähäinen komplikaatioiden mahdollisuus. Nämä käsitellään tarkasti ennen luovutusta lääkärin vastaanotolla hoitosuunnitelman teon yhteydessä.

Millaisen korvauksen saan?

Munasolujen luovuttajan korvaus koostuu kilometrikorvauksesta, päivärahasta sekä epämukavuuskorvauksesta. Munasolujen luovuttajalle maksetaan kilometrikorvaus ja KELA:n päiväraha jokaiselta kerralta, kun luovuttaja käy klinikalla.

Näytä lisää

Kilometrikorvauksen ja päivärahan suuruus vaihtelevat vähän vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2022 kilometrikorvaus on 46 senttiä per kilometri ja KELA:n päiväraha 34,50€ per päivä. Päivärahan lapsikorotus ensimmäisestä lapsesta on 5,41€, toisesta lapsesta 7,95€ ja kolmannesta lapsesta alkaen 10,25€ per päivä. Lisäksi munasolujenluovuttajille maksetaan munasolujenkeräyspäivältä epämukavuuskorvaus 250€. Kaikki korvaukset ovat veronalaista tuloa ja vero vähennetään korvauksesta luovuttajan ilmoittaman veroprosentin mukaan. Mikäli luovuttaja asuu kauempana kuin 100 km, matkakulut korvataan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan riippumatta siitä mitä kulkuvälinettä hän käyttää.

Kenelle munasolut lahjoitetaan?

Enimmäkseen luovutushoitoja tehdään lapsettomille suomalaisille, pohjoismaisille tai muille eurooppalaisille pariskunnille. Lahjoitettuja munasoluja tarvitaan silloin, kun omia munasoluja ei ole tai ne ovat niin heikkolaatuisia, ettei raskaus ole onnistunut useista yrityksistä huolimatta.

Näytä lisää

Suomessa tehdään vuosittain yli 700 hoitoa lahjoitetuilla munasoluilla, mutta tarvetta enemmälle on: hoitoja rajoittaa pula lahjoitetuista munasoluista. Lahjoitetuilla munasoluilla tehtyjen hoitojen tulokset ovat hyviä. Jo yhden hoidon jälkeen 55–60% vastaanottajista tulee raskaaksi. Kokonaisuudessaan yli 80% lahjoitetun munasolun saaneista pariskunnista saa toivomansa lapsen.

Muita usein kysyttyjä kysymyksiä

Voimassa olevan hedelmöityshoitolain mukaan jokainen sukusolujen lahjoittaja kirjataan viranomaisrekisteriin, jotta luovutetuista sukusoluista mahdollisesti syntynyt lapsi voi 18 vuotta täytettyään saada Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta tiedon lahjoittajan henkilöllisyydestä. Sukusoluja lahjoittaneella ei kuitenkaan ole mitään oikeuksia tai velvollisuuksia suhteessa lapseen.

Lahjoittaja jää vastaanottavalle pariskunnalle tuntemattomaksi. He saavat tietää ainoastaan lahjoittajan ulkoiset ominaisuudet kuten pituuden, silmien ja hiusten värin sekä etnisen taustan. Saman lahjoittajan sukusoluilla voidaan hankkia lapsia korkeintaan viiteen eri perheeseen. Jokainen luovutuskerta arvioidaan aina erikseen. Lahjoituksen voi perua milloin tahansa ilman erillistä selvitystä ennen alkionsiirtoa.

Munasolut kerätään munasarjan munarakkuloista. Toimenpide tehdään ohuella neulalla ultraääniohjauksessa emättimen kautta. Kaikki munarakkulat imetään tyhjiksi, jolloin munasolut saadaan talteen munarakkulanesteen mukana. Toimenpide kestää noin 20 minuuttia.  Ennen toimenpidettä voi ottaa suun kautta otettavan särkylääkkeen (Paracetamol 1g). Klinikalla lahjoittajalle annetaan suonensisäisesti voimakasta kipulääkettä. Osa lääkäreistämme käyttää tämän lisäksi myös paikallispuudutusta emättimen pohjaan.

Toimenpiteen jälkeen vatsalla voi esiintyä turvotusta ja jonkin verran kipuja. Tämän vuoksi lahjoittajan vointia seurataan klinikalla parin tunnin ajan munasolujen keräyksen jälkeen. Samalla huolehditaan riittävästä kipulääkityksestä.
Sairauslomaa saa toimenpidepäivältä ja tarvittaessa 1-2 seuraavaa päivää. Munasolujenkeräyspäivänä ei saa voimakkaan kipulääkityksen vuoksi ajaa autolla. Seuraavat päivät toimenpiteen jälkeen kannattaa ottaa rauhallisesti ja levon kannalta. Reipasta liikuntaa on syytä välttää.

Tosiasia on, että jokainen munasolujenkeräys on erilainen, samoin jokainen lahjoittaja. On hyvin yksilöllistä, miten kukin munasolujenluovutus toimenpiteen kokee. Toisten mielestä munasolujen keräys ei satu lainkaan, toiset kokevat kivun voimakkaampana. Ovumian klinikoilla meillä on käytössä hyvä kivunlievitys ja teemme kaikkemme, jotta munasolujenkeräys olisi lahjoittajalle mahdollisimman kivuton ja miellyttävä kokemus.

Emme voi kuitenkaan taata, että toimenpide olisi täysin kivuton. Kun munasolujenluovuttaja toimenpiteen jälkeen kertoo jännittäneensä sitä aivan turhaan, tiedämme onnistuneemme. Tästä kertoo myös se, että todella moni munasolujaan luovuttanut haluaa tulla luovuttamaan myös uudelleen ja suosittelee munasolujen luovuttamista myös ystävilleen.

Ei vaikuta. Munasolujen luovutuksessa luovuttajan munasarjat stimuloidaan samalla lailla kuin koeputkihedelmöityshoidossa. Normaalin kuukautiskierron aikana naisen munasarjoissa kypsyy ja irtoaa yksi munasolu, kun taas muut kasvun aloittaneet munarakkulat surkastuvat. Munasolujen luovutusta varten lahjoittajalle annetaan hormonihoitoa, jonka avulla saadaan useampi sillä hetkellä kehittymässä oleva munarakkula kasvamaan ja niiden sisältämät munasolut kypsymään hedelmöittymiskykyisiksi. Näin ollen stimulaatiossa hyödynnetään vain ne munasolut, jotka siinä kuukautiskierrossa ovat joka tapauksessa kehittymässä ja jotka muuten menisivät hukkaan.

Kyllä. Koska munasolujen luovutuksessa munasarjojen stimulaatio tapahtuu samalla lailla kuin normaalissa koeputkihedelmöityshoidossa, myös hyperstimulaation riski on olemassa. Tämän vuoksi lahjoittajan hoitoa ja vointia seurataan aktiivisesti. Hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHHS) tarkoittaa, että hoidon aikana pistoslääkkeillä on yllättävä, liian voimakas vaste eli naisen elimistö reagoikin hormonihoitoon tavallista voimakkaammin. Tällöin munasarjoihin voi kertyä kymmeniä rakkuloita, munasarjat ovat turvonneet ja vatsaonteloon voi kertyä nestettä. Yleensä tilanne hoituu levolla ja nesteytyksellä kotioloissa, mutta vaikeimmissa tapauksissa voidaan tarvita sairaalahoitoa. Hyperstimulaation riski on noin 2-5 %.

Munasolujenkeräys on lääkäreillemme tuttu ja jokapäiväinen toimenpide, johon liittyvien komplikaatioiden yleisyys on alle 1 %. Koska munarakkulat tyhjennetään neulan avulla, munasolujenkeräyksen yhteydessä voi tulla pientä verenvuotoa tai pistokohtaan voi tulla tulehdus. Erittäin harvinaisia riskejä ovat myös munasarjan kiertymä ja erilaiset verisuonitukokset, joiden yleisyys on myös alle prosentin luokkaa.

Munasolujen luovutuksessa tehtävässä hormonistimulaatiossa käytetään samoja hormoneja, joita naisen elimistö tuottaa itse. Stimulaation aikana näitä hormoneja pistetään hieman lisää, jotta saadaan tavallista useampia munasoluja kasvamaan ja kypsymään. Hyvin pieni osa lahjoittajista kertoo herkistyneensä hormonihoidon aikana tavallista helpommin (esim. itketti tavallista herkemmin). Monelle jo lahjoitusprosessi itsessään on tunteita nostattava kokemus, koska ollaan suurten asioiden äärellä.

Eivät ala. Munasolujen luovutuksessa munasarjoja stimuloidaan kasvattamaan kyseisessä kuukautiskierrossa kehittymässä olevat munarakkulat ja kypsyttämään niiden sisällä olevat munasolut hedelmöittymiskykyisiksi. Toisin sanoen stimulaatiossa hyödynnetään vain ne munasolut, jotka siinä kuukautiskierrossa ovat joka tapauksessa kehittymässä ja jotka muuten menisivät hukkaan. Sinulta kuluu siis luovutuskierrossa yhtä monta munasolua kuin kuluisi joka tapauksessa ilman luovutustakin. Munasolujen luovuttaminen ei edistä vaihevuosien alkamista millään tavalla.

Munasolujen luovutus ei vaikuta naisen myöhempään hormonitoimintaan tai kuukautiskiertoon. Hormonihoito aloitetaan kuukautisten alettua (yleensä toisena kiertopäivänä) ja pistoksia pistetään noin 10 vuorokauden ajan. Ovulaation aikoihin munasolut kerätään ja kuukautiset alkavat tämän jälkeen normaalisti. Ehkäisystä on syytä huolehtia huolellisesti stimulaation aikana ja sen jälkeen.

 

Tilaa munasolujen luovuttajan opas

Jos harkitset munasolujen luovuttamista, mutta haluat perehtyä asiaan rauhassa, tilaa tästä tietopaketti sähköpostiisi.

Kiitos, tilaan oppaan

Kiinnostuitko?
Täytä esitietolomake

Esitietolomakkeella kartoitamme soveltuvuutesi munasolujen luovuttajaksi. Lomakkeen tarkistuksen jälkeen otamme sinuun yhteyttä ja sovimme ensi käynnistä klinikalla.

Täytä esitietolomake

Ota yhteyttä

Jos haluat luovuttaa munasoluja tai saada lisätietoa luovutuksesta, ota yhteyttä lähimpään klinikkaamme, niin vastaamme mielellämme.

Ota yhteyttä

Ovumia on maamme johtava hedelmöityshoitojen tarjoaja

Klinikkamme tarjoavat edistyksellisintä hedelmöityshoitoa Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Tampereella ja Tallinnassa. Olemme tehneet hedelmöityshoitoja vuodesta 1993, ja asiakkaillemme on syntynyt jo yli 14000 vauvaa. Ovumia tekee yli 70 prosenttia Suomen lahjamunasoluhoidoista. Missiomme on: Ilo lapsista kuuluu kaikille.

Lue lisää